z

#БПД - Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання безоплатної II правдопомоги

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КОЕФІЦІЄНТІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ АДВОКАТА
2.1. Кількість підготовлених та поданих позовних заяв або заяв у порядку окремого провадження (за умови відкриття провадження), зустрічних позовів або відзивів на позовну заяву (відзив), заперечень проти позову, відповідей на відзив, заперечень, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв про перегляд судового рішення Верховним Судом чи за нововиявленими або виключними обставинами (за умови відкриття провадження), відзивів на них, відповідних заперечень відповідно до реєстру дій адвоката (Кпд) _Collapse )
Slavek&Slavko

Суперзахист, але тільки для обраних: поліції не потрібно підбирати пароль або ввічливо прохати...

У смартфонів є два стани, які відомі як «до першого розблокування» (Before First Unlock, BFU) та «після першого розблокування» (After First Unlock, AFU).

Режим BFU активується для тих пристроїв, які вимкнули або перезавантажили. Коли екран просто вимкнений, а гаджет заблоковано – він перебуває в режимі AFU.

При переході з BFU в AFU смартфон використовує пароль користувача для отримання кількох криптографічних ключів. Вони залишаються в пам’яті мобільника та використовуються для шифрування файлової системи.

При блокуванні смартфона з пам’яті видаляється лише один ключ із набору. Смартфон не може його отримати, поки юзер не введе свій пароль або не скористається біометричною ідентифікацією. Решта ключів залишається в пам’яті гаджета.

Цей ключ, що видаляється, використовується для шифрування кількох файлів зі спеціальним класом захисту NSComplete. Решту файлів дешифрують ключі, які залишаються в пам’яті смартфона.

Отже, 99% часу смартфон перебуває в стані AFU, і ключі шифрування майже всього вмісту його флеш-накопичувача залишаються в пам’яті. Правоохоронцям необхідно лише написати експлоїт для iOS, щоб обійти захист операційної системи.

Існування таких експлоїтів підтверджене, і  в деяких випадках жертві потрібно просто опинитися поруч із небезпечною точкою Wi-Fi. Ніяких інших дій від неї не потрібно. У тому випадку експлоїт використовував вразливість у технології Apple Wireless Direct Link. Цей експлоїт дозволяє переглядати всі фотографії, читати всю електронну пошту, копіювати всі особисті повідомлення і відстежувати все, що відбувається на пристрої, у режимі реального часу.
Джерело: techtoday

z

Особливості дистанційної (надомної) роботи

Безоплатна правова допомога:
​​Особливості дистанційної (надомної) роботи

Через поширення :mask:COVID-19 багато підприємств, установ і організацій перевели своїх працівників на дистанційну (надомну) роботу. Які особливості такої форми праці, розповідає фахівчиня Коломийського місцевого центру з надання БВПД Світлана Шепетюк.

⚖ Відповідно до статті 60 :blue_book:Кодексу законів про працю України дистанційна (надомна) робота – це така форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця.

:four_leaf_clover: Робочий час та його тривалість

Правила внутрішнього трудового розпорядку на таких працівників не поширюються, якщо інше не передбачено трудовим договором. Працівники, які працюють дистанційно, розподіляють свій :watch:робочий час самостійно. Загальна :arrow_left::arrow_right:тривалість робочого часу при цьому не може перевищувати 40 годин на тиждень, а для працівників віком від 16 до 18 років − 36 годин на тиждень, осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) − 24 години на тиждень.

:four_leaf_clover: Зміна істотних умов праці

Стаття 32 Кодексу законів про працю України покладає обов’язок на роботодавця попередити працівника щонайменше за 2⃣ місяці про зміни істотних умов праці, зокрема, щодо систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу тощо.

Водночас відповідно до :page_with_curl:Закону України від 17 березня 2020 року № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» на період встановлення карантину роботодавець може доручити працівникові, виконувати протягом певного періоду роботу, яка визначена трудовим договором, вдома, а також надавати працівнику, за його згодою відпустку. Також, за бажанням працівник може самостійно звернутися до роботодавця з проханням про зміну його умов праці. Для цього працівнику потрібно написати :page_facing_up:заяву про переведення його на дистанційну (надомну) роботу на період оголошеного карантину. У такому випадку :x:не діє вимога про двомісячний строк щодо попередження про зміни істотних умов праці.

На підставі заяви роботодавець може одразу видати наказ на переведення :woman::computer::man::computer:працівника на дистанційну (надомну) роботу. Разом із цим, в наказі роботодавець також може передбачити вимоги, яких працівник повинен дотримуватися під час виконання своїх обов’язків в умовах дистанційної (надомної) роботи, наприклад, щодо способу :iphone:зв’язку між роботодавцем і працівником, надання інформації про початок та закінчення робочого дня, звітування про виконану роботу протягом робочого дня та інші питання, що стосуються організації робочого процесу.

:four_leaf_clover: Оплата праці

Відповідно до статті 60 Кодексу законів про працю України дистанційна (надомна) робота передбачає :moneybag:оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені діючим трудовим договором, якщо працівник і роботодавець письмово не домовились про інше. Крім того, статтею 22 Закону України «Про оплату праці» передбачено, що суб’єкти організації оплати праці не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами і колективними договорами. Слід пам’ятати, що ⚖права працівників, передбачені законодавством та трудовим договором, при дистанційній (надомній) роботі зберігаються в повному обсязі.

Більше правових консультацій читайте на нашому сайті :point_right:https://www.legalaid.gov.ua/publications/yurydychni-konsultatsiyi/
[Photo]
  • Current Music
    KUSP - Troubadour [REKIDS]